Fotografie

Technologie šetrná k přírodě

Technologie šetrná k přírodě

Řešení společnosti Clevest při řízení operací v terénu utilitních společností pomáhají v odvětví energetiky vytvořit kulturu ochrany přírody efektivní dodávkou elektřiny, plynu a vody utilitními společnostmi a podporou efektivního využití energetických a vodních zdrojů zákazníky.

Spojením pracovníků v terénu s vedoucími a dispečery v reálném čase umožňuje informovanější rozhodování a efektivnější práci v terénu. Řešení Clevest Mobile Workforce Management (MWFM) je navrženo speciálně pro elektroenergetické, plynárenské a vodárenské společnosti. MWFM sjednocuje práci v terénu a v kanceláři na moderní mobilní datové platformě, umožňující řízení vašich pracovníků v terénu provádějících libovolné práce – od odečtů, práce s měřiči, údržby distribuční soustavy, poruchové služby až po sofistikované hromadné nasazování inteligentních měřičů (smart meters).

Pro zvýšení vazby mezi terénními a kancelářskými pracemi využívá MWFM plně integrované řešeni Clevest AVL (sledování vozidel), které umožňuje v reálném čase pomocí GPS sledovat vozidla v terénu a jejich aktivity vzhledem k síťové infrastruktuře.

Řešení Clevest zahrnují řízení mobilní pracovní síly, automatické sledování vozidel, provoz a údržbu inteligentních sítí a odečtovou službu a pomáhají odvětví utilit snižovat dopad tradičních operací v terénu na přírodu. S použití řešení Clevest se od základu zlepšuje efektivita a účinnost operací v terénu, utility mohou zrušit papírování a procesy založené na oběhu papírových dokumentů; snížit spotřebu paliva a škodlivé emise vozidel; a snížit spotřebu energetických a vodních zdrojů.

Zrušení papírování a procesů založených na oběhu papírových dokumentů při podpoře operací v terénu

Změnou každodenního řízení operací v terénu z papírově náročné manuální práce na mobilní prostředí s bezdrátovou komunikací, mohou utilitní společnosti snížit dopad na životní prostředí a snížit náklady spojené s oběhem velkého množství papírových dokumentů. Zatímco pro velké utility není využití elektronické formy informace v odděleních práce v terénu žádnou novinkou, pro malé a střední utility, které představují značné procento pracovní síly v Severní Americe je oběh elektronických dokumentů často nepředstavitelný. Nyní, s řešením Clevest, mohou tyto menší utility využít mobilní řešení, které odstraňuje manuální, pracovně a papírově náročnou práci v terénu.

Snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí vozového parku

Zlepšením efektivnosti při provozu vozidel mohou utility získat mnoho přímých i nepřímých úspor souvisejících se snížením spotřeby paliva a snížením škodlivých emisí. S řešeními Clevest mohou utility snížit počet opakovaných návštěv z důvodu nepřesné, nepřístupné nebo nezjistitelné informace; s automatickým prověřováním různých typů pracovních příkazů je zajištěno správné dokončování práce v systému; s optimalizovaným přiřazováním pracovních příkazů je práce přidělována správně podle rozmístění, stavu a znalostí osádek; se zlepšeným vizuálním přehledem, kde jsou rozmístěna vozidla a co právě osádky provádějí, je zkracován neproduktivní čas a cestování, které nesouvisí s výkonem práce; a s optimalizací tras je snižován celkový nájezd vozidel a počet výjezdů. Nižší spotřeba paliva také snižuje náklady na výjezd a snižuje dopad na životní prostředí snižováním uhlíkových emisí.

Snížení spotřeby vody, elektřiny a plynu

Použitím mobilní technologie jako základu pro podporu operací v terénu a pro doručování vybraných služeb zákazníkům, jsou utilitní společnosti mnohem lépe vybaveny pro snižování spotřeby vody a energií. Dokonalejší měření spotřeby vody a případných ztrát a úniků snižuje spotřebu vody a toto snížení spotřeby vody dále snižuje spotřebu elektřiny pro čerpání odpadních vod. Činnosti související s nasazováním inteligentních sítí jsou prováděny mnohem rychleji a činnosti prováděné po nasazení jsou mnohem efektivnější. Utilitní společnosti mají také často komunikační platformu pro sběr a sdílení informací, které zákazníci potřebují pro snižování spotřeby energie v rámci využití programů na ochranu životního prostředí. Clevest také používá pro elektroenergetické a plynárenské společnosti jedinečné řešení pro párování nových inteligentních měřidel s domácími zobrazovači, které vytváří lepší znalost o spotřebě energii a pomáhá snižovat jejich spotřebu.

Technologie šetrná k přírodě: profesionální uznání

  • Uznání ve zprávě Canadian Clean Technology Industry Report vydávané Canadian Clean Technology Coalition, sdružením společností a investorů, kteří podporují produkty a know-how pro kanadský a celosvětový trh s technologiemi šetrnými k přírodě
     
  • Prezident a CEO společnosti Clevest Thomas Ligocki je členem BC Cleantech CEO Alliance, skupiny vedoucích technologických firem z provincie British Columbia, které propagují provincii jako centrum inovací a podpory technologií šetrných k životnímu prostředí
     
  • Finalista v soutěži Deloitte’s Canadian Technology Green 15 Awards, která oceňuje společnosti s významným přínosem pro ochranu životního prostředí
     

 
Copyright © 2014 Clevest Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena