Fotografie

Asset Investment Planning


Řešení optimalizuje investiční rozhodování v oblasti řízení životního cyklu aktiv

Uspokojuje požadavky na spolehlivost sítí a objem investic při současném snižování podnikatelských rizik

Clevest Asset Investment Planning (AIP) je softwarové řešení , které propojuje podnikové cíle s technickými podmínkami a které optimalizuje investiční plány pro řízení životního cyklu aktiv. Clevest AIP spojuje informace o historické výkonnosti majetku, jeho zdraví a kalkulované přijatelné míře rizika tak, aby umožnil objektivní rozhodování na základě požadavků investorů a regulačních orgánů.

Řešení Clevest posouvá AIP vysoko nad typickou implementaci informačního systému, který jenom statisticky přiděluje priority aktivům a nabízí tak pouze omezený pohled na zkoumaná aktiva.

Clevest AIP dynamicky vyhodnocuje výkonnost aktiv a data o jejich životnosti oproti cílům společnosti zahrnujícím ROI, spolehlivost, bezpečnost, ochranu dobrého jména, ochranu životního prostředí a zajištění růstu. Plným využitím stávajících datových zdrojů a informací ze systémů pro řízení aktiv, snižuje řešení Clevest AIP rizikovost a řídí prioritizaci investic na nové analytické úrovni tím, že přesně kalkuluje křivky životnosti aktiv a poskytuje mnohaleté klouzavé plány pro přidávání, výměny nebo částečné obnovy kritických aktiv.

Zjistěte více o řešení Clevest Asset Investment Planning


 
Copyright © 2014 Clevest Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena