Fotografie

O společnosti

Proč používat řešení Clevest?

Společnost Clevest si celosvětově vybralo přes 125 elektroenergetických, plynárenských a vodárenských utilitních společností, od celosvětových gigantů až po mnoho malých družstevních utilitních společností.

Poskytujeme škálovatelná řešení pro utilitní společnosti všech velikostí a také řešení pro prostředí inteligentních sítí (smart grids) schopná provozu na mobilních datových zařízeních.

Clevest nabízí flexibilitu nasazení vyhovující vašim požadavkům na implementaci softwarových systémů. Ve výpočetním středisku zákazníka nebo v prostředí Cloud, Clevest dodává jeho jedinečnou softwarovou produktovou řadu určenou pro utility co nejefektivněji tak, aby zajistil ekonomické přínosy, které utilitní společnosti od implementace očekávají.

Clevest také nabízí flexibilitu nasazení vyhovující požadavkům zákazníků na implementaci softwarových systémů. Ve výpočetním středisku zákazníka nebo v prostředí Cloud, Clevest dodává jeho jedinečnou produktovou řadu určenou pro utility co nejefektivněji tak, aby zajistil ekonomické přínosy, které utilitní společnosti od implementace očekávají.

Naše hluboká znalost problematiky a naše expertíza nám umožňují rychle reagovat na změny, kterými dnes procházejí utilitní společnosti a nabízet produktovou řadu navrženou speciálně pro:

  • Automatizaci libovolné práce v terénu s naším komplexním řešením pro řízení prací v terénu (MWFM)
     
  • Poskytování vizuální ho přehledu o operacích v terénu v reálném čase s naším komplexním řešením pro automatizované sledování vozidel (AVL)
     
  • Optimalizaci investičního rozhodování v oblasti aktiv s naším řešením pro plánování investic v oblasti aktiv (AIP)
     

 
Copyright © 2014 Clevest Solutions s.r.o. Všechna práva vyhrazena